Pogrzeby

  • Kompleksowa obsługa pogrzebów
  • Bezgotówkowe rozliczenie pogrzebu
  • Przygotowanie zmarłego do pochówku
  • Przygotowanie grobu
  • Formalności z ZUS, KRUS i innymi wymaganymi urzędami
  • Kremacje
  • Oprawa multimedialna pogrzebów
  • Budowa grobowców i nagrobków
zakład pogrzebowy
zakład pogrzebowy
zakład pogrzebowy
zakład pogrzebowy
zakład pogrzebowy